Mandag den 19. september var der medlemsmøde i Cykling Odenses Landevejsafdeling

Temaet for mødet var "Forening versus virksomhed"

 

Hjælpere til klubbens mange aktiviteter

Hovedbestyrelsen efterlyste at flere medlemmer giver en hånd med ved de arrangementer som klubben står for.

Efter en drøftelse af emnet og hvor det blev tilkendegivet at rigtig mange gerne vil give en hånd med fremkom mødet med følgende forslag:

1)     Det skal meldes meget tidligere ud når der er behov for hjælp til forskellige arrangementer.

2)     Registrering af om folk har hjulpet, og lade tilskud fra klub til medlem være afhængig af om man har hjulpet.

 

Klubbens udvikling. Hvordan ser rytterne på dette? Hvilken vej skal klubben udvikle sig?

Hovedbestyrelsen skal:

1)   Sikre at information om hvad der sker i klubben kommer ud til medlemmer

2) Udvikle de sociale fællesskab i klubben  – fx fællesspisning, fællestræning for ryttere.

 

Organisation

Morten Rasmussen udtræder af hovedbestyrelsen efter næste generalforsamling.

På mødet blev det oplyst at  Kim Skivild har sagt ja til at ville stille op som formand for landevejsudvalget, er der herudover medlemmer som vil bidrage til udvalgets virke opfordres man naturligvis til at stille op.

Træning

Vintertræning på yderkredesen af banen på Cross og MTB er der mange der gerne vil kunne fortsætte med her til det sene efterår og vinteren. På grund af de "ufattelige" vandmasser sommeren og efteråret igennem, vil træningen kun kunne forgå på yderkredsen. Rasmus Mejldal vil overveje at stå for dette.

Rasmus Moth, Mathias Munk, Emil Wårsøe kunne godt tænke sig at være trænere i Cykling Odense.

På mødet var der enighed om, at de nuværende rammer for træningen som Rasmus Mejldal har skabt, har været rigtig gode og at disse skulle videreføres.

I praksis vil det sige, at man dagen i forvejen på Facebook kan se:

  • hvilken ruteog hvilken type træning der skal køres.

Se også afsnittet for landevej på hjemmesiden.