Skrevet af Morten Breiner, DCU

Hermed en lille opdatering på det kommende elektroniske licenssystem.

For rytter/ledere på DCU klubhold og kontinental team skal licensansøgning indsendes direkte til DCU Brøndby som tidligere.

For øvrige: I korte træk er tanken at rytteren udfylder licensansøgning online (uploader evt foto ved nytegning eller hvis man er træt af det gamle) og bliver opkrævet licens og evt AMB chip ved licenstegning, systemet sender automatisk mail til rytteren hvor denne godkender licensansøgningen.

Bemærk evt. chipnummer skal påføres ved licenstegningen.

Straks herefter tilgår mail klubformand (eller licensansvarlig) som godkender rytteren, hvorefter rytteren er betragtet som licenshavende og i princippet startberettiget.

Rent praktisk (i sæsonen) skal distriktet have 10 dage til slutregistrering (klargøring af licenskort, numre og evt AMB-chip).

Systemet vil være operationelt primo marts (forsinket i forhold til oprindelig plan), derfor skal de ryttere der skal benytte licens til cross, bane eller udlandet til og med primo marts udfyldes og indsendes en licensansøgning på gammeldages facon til distriktet.

Bemærk licens for deltagelse i de 2 Nordtyske løb tegnes via det nye system og udleveres på formandsmøde 18/3.

Licenser der registreres manuelt/gammeldags facon afregnes til distriktet på 7890-1515615 via bankoverførsel med klubnavn som primær reference, de der allerede er registreret manuelt opkræves af distriktskassereren hos klubben og disse ryttere skal ikke som tidligere skrevet i 2012 tegne licens via det elektroniske system.

Klubben kan vælge at lade den enkelte afregne direkte med distriktet.

Som skrevet i tidligere rundsending indebære dette også at vi har udsat afleveringsfristen for AMB chips til forårsmødet i marts, da jeg naturligvis ikke ønsker flere licenser til manuel (dobbelt) registrering end højest nødvendigt.

Det vil dog for klubben som altid være en god ide at få styr på de chips der har været lejet.

Chippris 2012

Leje 180,- kr

Køb 750,-  kr

Licenspris 2012

U11-U16P 325,- kr

Øvrige 600,- kr

PS: Skrevet af John Smed

Så snart tilmeldingssystemet er klart vil der blive lagt link på vores hjemmeside.