Det nye licensansøgningssystem er nu klar til brug

Vi har desværre ikke modtaget nogen orientering/vejledning fra DCU om hvordan det nye licensansøgningssystem virker.

Derfor har jeg herunder og efter bedste evne, selv udarbejdet en vejledning som jeg håber du kan støtte dig til.

Jeg vil forsøge at forbedre vejledningen her de næste dage, men her er første version.

 

Med venlig hilsen

John Smed

 

Fra vores hjemmeside skal du trykke på ikonet:

  • Onlinetilmelding resultater og licensansøgning
  • Propositioner
  • Herefter går du nederst i løbsoversigten til det "løb" der hedder "Licensansøgning 2012" - hvor du trykker på "Propositioner"
  • Herefter kommer der en lang beskrivelse, du skal her scrolle ned i bunden af denne beskrivelse, hvorefter der kommer en vejledning:
GENTEGNING AF LICENS:
Team licenser fremsendt via DCU afregnes direkte med DCU via opkrævning.
De licenser der er registreret manuelt med en gammel blanket og afregnet manuelt via klubben skal ikke foretage licensansøgning på ny.
De licenser der er registreret manuelt med en gammel blanket men endnu ikke afregnet via klubben arbejdes der på at få ind i dette system for afregning. (fremgår endnu ikke).
For øvrige gentegninger har Distriktet en formodning om hvilken klasse den enkelte rytter/leder skal tilmeldes.
Derfor programmeres licenstilmeldingen ud fra hvor hvilken årgang man er, hvilken klasse man senest har kørt og hvilken klub man senest har haft licens for. Det formodes at man benyttes samme chip som i 2011. Under overskifter "der er flere vigtige meddelselser" er en liste med de oplysninger Distriktet har registreret i hoveddatabasen, skulle der være fejl heri sendes mail med korrektioner til fam.breiner@mail.dk(herunder klubskifte) EFTER licens er tegnet og hoveddatabasen vil blive tilrettet.
Tryk på tilmeldingslink øverst i proportionerne for at gå til licenstilmeldingsedlen.
NYTEGNING AF LICENS:
Tryk på tilmeldingslink øverst i proportionerne.
Benyt funktionen "uden dansk licens"
Derefter skal så vælges den licensklasse, man skal have licens i.
Klasse "U17-A % AMB chip" ELLER "U11-U16P % AMB CHIP" vælges afhængig af årgang
UCI kode tastes (består af Den+fødselsår+fødselsmåned+fødselsdato fx 24/1-75 = Den19750124).
For deltagelse på landevej tilvælges
AMB chip køb eller leje. (Hvis man kun skal deltage på MTB tilkøbes katena chip ved første løbstilmelding).
Navn, klub tastes manuel manuelt.
Send efterfølgende mail til fam.breiner@mail.dk med foto, UCI kode, klasse, adresse, tlf og evt AMB-chip nr. man har fået af klubben. (ejerchip eller lejechip fra kommision).