Børne- og ungeafdelingen vil gerne tilbyde alle børn og unge som endnu ikke er medlem af Cykling Odense - at blive medlem for 150,- kr. resten af året.

Hvis du benytter dette tilbud kan du deltage i klubmesterskabet tirsdag den 4. september.

På mandag d. 3. september er der klubaften, der kan I komme og blive meldt ind.

Udfyld indmeldelsesblanketten på forhånd http://www.cyklingodense.dk/images/Dokumenter/indmeldelsesblanket.pdf og tag kontanter med til betalingen.