Af Morten Breiner, DCU

 

Som de fleste sikkert kan huske blev afleveringstidspunktet for lejechips fra 2011 udsat fra efterårsmødet til forårsmødet i marts, denne afleveringsfrist vil distriktet videreføre vedr lejechips fra 2012, således disse skal være gentegnet inden forårsmødet i marts eller afleveres på denne.

De ryttere der gentegner licens og taster deres chipnummer ind i systemet vil automatisk blive registreret til at benytte samme chip igen, og disse chips behøves derfor ikke komme forbi distriktets bord (det er dog op til klubben om de praktisk tager chip hjem forbi klubben vinteren over), også ryttere der foretager klubskifte kan fortsætte med den gamle chip og den nye klub overtager hæftelse på chippen ved licenstegning.

Det vil dog for klubben som altid være en god ide at få styr på de chips der har været lejet for indeværende år, da klubben i yderste konsekvens hæfter for chippen qua beslutning fra årsmødet ved indførelse af chipsystem.

 

Skulle klubben ikke have overblik over hvilke ryttere der p.t. har lejechip kan man på dcu-jf.dk primo november se listen "lejechips 2012 i kommission".

 

Det ser ud til at det oprindelige tiltænkte licenstegningssystem (som indeholder en klubaccept af rytter samt en klubskifte del fra evt. gammel klub, mm) kommer til at virke til sæsonen 2013, forventningen er at den vil være kørende fra medio december.

 

Mere information herom følger.

For rytter/ledere på DCU klubhold og kontinental team skal licensansøgning indsendes direkte til DCU Brøndby som i plejer.

 

Chippris 2013: Leje 200,- / Køb 750,- (Chippriser er med forbehold, da chippris for 2013 endnu ikke er bekræftet at leverandør).

 

Med venlig hilsen

 

Danmarks Cykle Union

Distrikt Jylland/Fyn

Kasserer

Morten Breiner