Efter hovedbestyrelsesmødet den 8. januar er vores priser for 2013 nu fastsat.

Vi har i tillæg til vores priser nu også fastsat en politik for vores medlemsudbytter som har følgende ordlyd:

 

"Cykling Odense forventer at klubbens medlemmer og forældre stiller sig til rådighed som hjælpere ved klubbens aktiviteter og dermed bidrager til klubbens fortsatte udvikling.

Cykling Odense ønsker at tilgodese de medlemmer og forældre, der bidrager med praktisk hjælp til klubbens arrangementer og udvikling.

 Medlemsudbytter i form af reduceret egenbetaling til lånecykler til børn og unge, tilskud til træningslejre og beslægtede aktiviteter samt startpenge vil blive gradueret efter indsats.

Cykling Odenses medlemmer erklærer med deres underskrift at de er berettiget til at opnå andel i de pågældende udbytter. Udbetalingen finder sted i kalenderårets 4. kvartal."

 


Du kan finde prislisten og refusionsbilaget ved at trykke her

 

Husk at du under downloads kan finde "alverdens" klub - og cykelrelaterede dokumenter