Cykling Odense  - 80 år

Af Claes Larsen

 

Hele 7 klubnavne er den historiske baggrund for cykleklubben, Cykling Odense,  der  14. februar runder 80 år. Klubben i sin nuværende form er resultatet af en hel del fusioner, der startede i 1970erne og frem til 2003, hvor Fyens Bicycle Club og Odense Cykle Klub fusionerer. Fødselsdagen er stiftelsesdagen for den daværende Fyens Bicycle Club, der netop blev stiften den 14. februar 1933 og dermed klubbens officielle fødselsdag. De efterfølgende klubnavne har været;  Fraugde Amatør Cykle Club, Fyns Cykle Ring, Odense Cyklebane Klub, Odense Cyklebaneklubs Rytterafdeling, Odense Cyklebanes Officials- og Turistafdeling og sluttelig Odense Cykle Klub frem til Cykling Odense. I den efterfølgende beretning har jeg nævnt mig selv nogle gange da jeg har været meget tæt på begivenhederne i den organisatoriske udvikling fra 1970erne og frem til Cykling Odense

 

Det startede i 1933

Fyens Bicycle Club og Fraugde Amatør Cykle Klub (Fyns Cykle Ring) stiftes

Utilfredshed i medlemsskaren havde ulmet  flere år i den daværende Fyns Stifts Cyklelub, (FSC) og med den initiativrige cykelhandler Leopold Grønning (kendt for de håndbyggede Skandsen cykler, bl.a. med "hjulbenet" forgaffel) i  spidsen, valgte en gruppe medlemmer at starte en ny klub. Det skete 14. februar 1933 på restaurant Bristol i Odense, og Fyens Bicycle Club (FBC) var en realitet. De resterende medlemmer af FSC, hvoraf hovedparten havde sine rødder i Fraugde (Fyns bedste cyklerytter gennem tiderne Thorvald Ellegaards fødeby) valgte også at forlade FSC, og klubben forsvandt simpelthen bare uden at blive officielt opløst.  Folkene fra Fraugde valgte den 18. februar, fire dage efter FBCs stiftelse, at indkalde til møde i Fraugde Forsamlingshus og stiftede Fraugde Amatør Cykleklub.

Med det samme var der "krig" mellem det tidligere klubkammerater fra FSC og man beskyldte gensidigt at forsøge at kapre hinandens medlemmer.  En "krig" der vel officielt først sluttede med at Cykling Odense så dagens lys i 2003. Da medlemsskaren i Fraugde ret hurtigt bestod af flere medlemmer fra Odense end Fraugde, skiftede klubben navn til Fyns Cykle Ring (FCR)

 

Banecyklesporten genopstår i Odense

A/S Odense Cyklebane og Odense Cyklebane Klub stiftes i 1945

Forud for den nuværende Odense Cyklebane, havde der været 2 cyklebaner i Odense, henholdsvis i Fruens Bøge og i Kochsgade, og med baggrund i den succes som cyklebanerne i Ordrup og Aarhus havde haft i "mellemkrigsårene" og  under 2. Verdenskrig , hvor ikke mindst totalisatorspillet havde svimlende omsætninger og det var ikke ualmindeligt at omsætningen på cyklebanerne lå på niveau med hestevæddeløbsbanerne.  Med en blanding af sportslige interesser og  mulighed for som aktionær at tjene penge, stiftede en gruppe erhvervsdrivende den 3. maj 1945 Aktieselskabet Odense Cyklebane, der havde til formål at anlægge og drive en cyklebane i Odense. Man mente at kunne anlægge en cyklebane med tribune og restauration for 384.000 kr. Et myndighedskrav fra det daværende Skattedepartement forlangte at aktieselskabet som cyklebaneejer ikke kunne få totalisatorbevilling, hvilket resulterede i at Odense Cyklebane Klub blev stiftet den 20. september  1945. Salomon Andersen, der samtidigt var forretningsfører i aktieselskabet, blev klubbens første formand. Salomon Andersen havde i øvrigt erfaring fra den tidligere bane i Fruens Bøge og efter 35 års fravær fra cyklesporten var han i en alder over 70 år den der om nogen trak læsset i etablering af banen, der åbnede den 25. juli 1948.

 

Den første " fusion"  i 1973

Odense Cyklebane Klubs Rytterafdeling  - var fra cyklebanens start rytternes "fagforening" for rytterne måtte ikke være medlemmer af hovedklubben. Der var flere årsager til dette, bl.a. frygten for "Kip" datidens Match-fixing i forbindelse med totalisatorspillet. Rytterne havde dog hele tiden en repræsentant der kunne deltage i bestyrelsesmøderne, der dog ikke havde stemmeret. I takt med nedgangen i totalisatoromsætningen, og dermed manglende økonomi til bl.a. rytterpræmier, fik rytterformand Claes Larsen den idé, at rytternes tilgodehavende blev konverteret til  betalt kontingent og rytterne meldte sig kollektivt ind i Odense Cykle Klub den 17.  december 1973 og kunne stemme første gang til generalforsamlingen i 1974, og fik således indflydelse på deres idrætsudøvelse.  Denne lille manøvre faldt også i Odens Kommunes smag, og var med til at det organisatoriske var på plads og med til at skabe  det første lille fundament forud for kommunens overtagelse af cyklebanen i 1976.

 

A/S Odense Cyklebane lukker ned i 1976

Ikke på noget tidspunkt i A/S Odense Cyklebanes levetid blev intentionerne fra stiftelsen, om en virksomhed der kunne tjene penge på totalisatorspil, og aktieselskabet kom aldrig til at betale udbytte til aktionærerne. Den daværende Provinsbank, var en af de  største kreditorer, men med fortsat udsigt til intet udbytte blev selskabet nedlagt, kommen overtog cyklebanen og Odense Cyklebane Klub fik aftale med kommunen om at stå for afviklingen af banecykleaktiviteter på banen.

 

Strukturændring i 1982 og Turister bliver til Motionister

Ja - cyklebanen fylder en del i denne fortælling, hvilket dog er naturligt,  for det er her de største organisatoriske tiltag er sket gennem årene. I lighed med OCKs Rytterafdeling, var der i forbindelse med cyklebanens åbning også blevet etableret Odense Cyklebanes Officials- og Turistafdeling, (OCOT) hvorfra løbkommissærene og andre officials blev rekrutteret. I modsætning til de aktive ryttere var medlemmerne ofte også medlemmer af Odense Cyklebane Klub.  OCOT havde efterhånden mest udviklet sig til en turistcykleklub, hvor tidligere ryttere mødtes til et par ugentlige cykleture. Med den initiativrige formand for OCOT, Steen Frederiksen som ophavsmand, skiftede Odense Cyklebane Klub organisatorisk struktur i 1982 og en "styremodel" meget lig dagens udvalgsopbygning i Cykling Odense blev en  realitet, og OCOT blev til et Motionsudvalg i klubben. Samtidig med strukturændringen blev totalisatorspillet fravalgt på cyklebanen.

 

Odense Cykle Klub bliver en realitet i 1989

                         Krig, had og kærlighed mellem klubberne indbyrdes og  mellem bane- og landevejscykling, har kendetegnet den fynske cyklesport gennem tiderne, men i 1988 stod sporten virkelig sammen og i regi af det daværende fynske Landevejsdistrikt og Odense Cyklebane Klub, var Odense i forbindelse med byens 1000 års jubilæum rammen om Juniorverdensmesterskaberne på såvel bane, som landevej, og med  42 nationers deltagere stadigt det idrætsarrangement med flest nationers deltagelse i Odense bys historie. Arrangementet havde det glædelige resultat, at lederne på tværs af bane / landevej og klubinteresser virkelig fik arbejdet sammen og lært hinanden at kende. Det resulterede i et vel nærmest "fornuftægteskab" mellem Fyns Cykle Ring og Odense Cyklebane Klub. FCR havde mange ryttere men ingen penge. Penge havde OCK til gengæld men ikke ret mange motionister, for de fleste af motionisterne havde forladt OCK, sammen med Steen Frederiksen og stiftet Cyklemotion Odense. Bag klubnavnet Odense Cykle Klub knytter sig i øvrigt den historie, at i hele forarbejdet til fusionen mellem de to klubber var kompromisnavnet Odense Cykle Ring i spil, men et par timer før fusionsgeneralforsamlingen fik jeg overtalt OCK-formanden Peder Pedersen til at benytte sine talegaver over for forsamlingen og foreslå navnet Odense Cykle Klub, selv om det absolut ikke faldt i alle FCR folks at klubben skulle have Odense Cyklebane Klubs initialer.  Odense Cykle Klub blev dog en realitet og der gik ikke lang tid før alle accepterede navnet. FCRs stiftelsesdag 18. februar 1933 blev således Odense Cykle Klubs officielle fødselsdag.

 

Cykling Odense bliver et begreb

Mens Junior-VM i 1988 bragte FCR og OCK tættere på hinanden, så var det den fælles DM-uge i landevejscykling i Middelfart 2001 der havde samme resultat i forholdet mellem FBC og OCK. FBC havde etableret "Team Grøn Synergi i 2001 og i 2002 blev OCK inviteret med i teamet og en fælles administrativ eliteoverbygning blev etableret. FBCs ledelse bestod på det tidspunkt næsten kun af nuværende ryttere og med et lille  indlæg i FBCs klubblad fik jeg sået de første fusionstanker og navnet Cykling Odense. Resultatet blev at Fyens Bicycle Club og Odense Cykle Klub fusionerer den 6. oktober 2003 til Cykling Odense, hvilket også indebar at klubfødselsdagen i forhold til Odense Cykle Klub blev fire dage før, nemlig den 14. februar - FBC oprindelige stiftelsesdag i 1933

I forbindelse med fusionerne er æresmedlemmerne også fusioneret fra de forskellige moderklubber og på 80 års dagen er der følgende æresmedlemmer i Cykling Odense:

Kaj E. Jensen , Poul Erik Hansen, Peder Pedersen, Allan Poulsen , Bent Arne Andersen,  Bendt Pedersen, Poul Henning Nielsen, Inga Verdi, Alex Rasmussen, Casper Jørgensen, Ulf Jacobsen og Lasse Norman Hansen

75 års dagen blev  ikke fejret, men mon ikke der bliver et brag af en fest når de 100 år skal  fejres i 2033, der er "kun" 20 år til