Brainstorm - MTB Børn og unge

Af Michael Petersen, formand for terrænsporetsudvalget

 

Mandag d. 24. juni kl. 19.00 bliver der afholdt brianstorm/infomøde i klubhuset omkring opstart af børn/unge mtb træning i Cykling Odense.
Vi afholder mødet, for at få belyst behovet samt hvad det vil kræve at starte det op.
Mødet er åbent for alle som enten mener at have behov for børn/unge mtb træning, eller som vil stille sig til rådighed for klubben, for at starte dette op.  
 
Agenda.
 
1.     Kort præsentation.
 
2.     Behov for børn/unge mtb træning.
 
3.     Løsninger på ovenstående
 
4.     Evt.