På vegne af Kræftens Bekæmpelse og hovedbestyrelsen i Cykling Odense skal der lyde en meget stor tak til alle hjælpere ved dette års "Træd til" arrangement.

Op mod 100 frivillige hjælpere har været med til at danne rammerne for et at arrangementet, som har været en stor succe.

Kræftens Bekæmpelses repræsentanter udtrykte meget stor tilfredshed med den indsats vi som klub har gjort - og de tilkendegav, at de meget gerne ser samarbejdet fortsat i de kommende år.

 

Treadtil Small