Møde omkring medhjælpere til banen!
 
Om meget kort tid kan vi med stolthed åbne den ny Cykle Bane i Odense.
Dette er også starten på en ny æra af aktiviteter og stævner.
Til dette skal klubben bruge en fast hjælperliste, hvorfra vi på skift kan indhente hjælp fra jer medlemmer og
evt. bekendte, til at gennemføre aktiviteterne. Derfor vil klubben gerne invitere til et orienteringsmøde
mandag d. 8. september kl. 19.00 i klubhuset ved banen, hvor de specifikke opgaver vil blive belyst, og hvor vi
forhåbentlig kan få sat en masse navne på disse opgaver. Spredt budskabet og lad os for nogle gode oplevelser
sammen, nu hvor det endelig kan lykkedes igen at få gang i banesporten på Fyn.
 
På baneudvalgets vegne
Niels Myrup
 
 
Møde omkring trænere til banen!
 
Med opførslen og afslutningen af byggeriet af den ny Cykle Bane nærmer tiden sig også, hvor der kan køres på denne.
Til de mange træningstimer der fremover vil blive på banen, skal klubben finde en del trænere.
Nogle er fundet men vi har behov for endnu flere. Så hvis du går rundt med tanken om, at her kunne jeg bidrage med en del,
så mød op til trænermøde torsdag d. 18. september kl. 19.00 i klubhuset ved banen. Forudsætningerne for at kunne være træner
på banen kan spænde vidt. Har man på den ene eller anden måde stiftet bekendtskab med banesporten, tidligere banerytter,
leder/træner på banen, har det sine fordele. Modsat har vi også behov for, at rekruttere nye ansigter
som ikke tidligere har beskæftiget sig med sporten, da behovet for hjælpere til de egentlige trænere også er stort, og vi derved får oplært
en ny stamme af banetrænere.
 
På baneudvalgets vegne
Niels Myrup