Så er vi snart i mål, og kan begynde aktiviteterne på cyklebanen
Af Claus Rasmussen, formand for Cykling Odense
 
Derfor invitere vi til møde om forholdene og hvordan vi har tænkt os at organisere det.
 
Mødet finder sted i Cykling Odenses klubhus.

 

Mandag den 29.09.2014

Da der er forskellige interesser, deler vi mødet op i to, nemlig et for licensryttere, og et for ryttere uden licens.

 

Vi lægger ud med uden licens kl. 18.30 og for licensryttere kl. 19.45 

 

Uden licens - kl. 18.30

1. info om mulighederne for at træne på banen

2. planer om øvrige aktivitet på banen

3. Spinning – som en mulighed.

4. Evt.

 

Til dem der gerne vil køre på banen, vil vi gerne vide hvilken størrelse cykel man formoder man skal have, hvis man ikke har en selv.

 

Med licens – alle klasser - kl. 19.45.

1. info om mulighederne for at køre på banen

2. info om træning – hvilken gruppe skal jeg køre med – hvor tit

3. Hvad kræver de forskellige niveauer

4. planer om øvrige aktivitet på banen

5. info om cykler –str. m.m.

6. Evt.

 

Meld venligst din deltagelse – forældre velkommen – til Claus Rasmussen på clausr@stofanet.dk.