Lørdag den 7. november sættes Cykling Odenses fremtid på dagsordenen - sidste frist for tilmelding torsdag den 5. november 

Hermed dagsorden for dagens møde om Cykling Odenses fremtid.

 

Husk at du kan tilmelde dig helt frem til torsdag den 5. november – så heller ikke senere, dette af hensyn til forplejning og øvrig planlægning.

Tilmeld dig til undertegnede ved at ringe på 40 90 32 06 eller på e-mail:smed.john@gmail.com.

 

09.45 Samling – fyld kaffekopperne og få et rundstykke

 

10.00 Velkomst og indledning

 

10.10 Fakta om Cykling Odense

 

10.30 Kommunikation

De første 20 sekunder, de første 20 ord, de første 20 skridt og de første 20 cm – Rektor for Odense Teaters skuespillerskole Peder Dahlgaard kommer og fortæller om kommunikation

 

11.30 Tunnelsyn, husblindhed - og vi gør som vi plejer  

 

12.00 Frokost

 

12.45 Flere piger i Cykling Odense – Heidi Gabriel Hansen fra DGI kommer og holder et indlæg om dette emne

 

13.20 Gruppeopgaver - fremlæggelser, prioriteringer og diskussioner

 

15.00 Konklusioner og anbefalinger fra grupperne

 

15.45 Tak for i dag – lodtrækningspræmie blandt alle deltagere på dagens møde udtrækkes