Nu skal der gøres en særlig indsat for at få flere kvinder til Odense cykelbane – derfor er der nu oprettet et kvinde-baneudvalg! Information fra kvinder til kvinder.
I tråd med DCU’s 2015 initiativ har det længe været Cykling Odenses ønske at tiltrække flere kvinder til, og i særdeleshed til banen. Derfor er der nu blevet oprettet en særlig underafdeling af baneudvalgt, hvor det er kvinder der har styringen med projektet – for kvinder vil snakke med andre kvinder.
 
Der blev efter krystalkuglemødet lørdag den 7. november, afholdt et uformelt møde søndag den 8. november, hvor et hav af gode ideer kom på bordet – det affødte en officiel samling den 15. november, hvor Anika Rasmussen, Amalie Winther Olsen og Nadia Grønvold Hansen gik ind i udvalget. 
Som første initiativ vil der blive arrangeret intro-banetræning særligt for kvinder i januar måned. Her vil kvinderne deltage i træningen de 4 søndage i januar, og afsluttende vil der være et foredrag i tråd med cykeltræning, men med et feminint fokus.
Vi ser meget frem til at følge det nye udvalgs arbejde og håber meget på et godt samarbejde udvalgene imellem.

Følg os på Facebook på: Odense Cyklebane - Damer