Så er foråret for alvor kommet til Danmark og endnu flere ryttere end i vinters har taget hul på såvel trænings- som løbssæsonen.

Efter generalforsamlingen som fandt sted den sidste dag i februar er hovedbestyrelsen nu konsolideret, ligesom vi på trænerområdet er dækket godt ind. 

Du kan under Bestyrelse og ledelse her på hjemmesiden se hovedbestyrelsens sammensætning samt få en oversigt over alle de trænere og udvalgsmedlemmer der er i Cykling Odense.

Tøj

Den nye Cykling Odense løbstrøje er klar til udlevering!

På fredag den 1. april i tidsrummet kl. 16.00 -18.00, kan ryttere som skal køre licensløb i Thy og Skive i weekenden afhente tøj hos Xtreme i Wichmandsgade.

Fra mandag den 4. april vil det nye Cykling Odense klubtøj være tilgængelig på klubbens webshop Tøjkøb og tøjbestilling

Den nye kortærmede løbstrøje koster kr. 500,- , men klubben refunderer beløbet såfremt man er indehaver af en gyldig DCU 2016 licens.

Den nye løbstrøje er obligatorisk at anvende hvis du skal køre licensløb - det siger DCU-reglerne, ligesom vi har lovet vores sponsorer at trøjen anvendes ved licensløb.

Refusionen sker ved at fremsende kopi af kvittering for løbstrøje og kopi af DCU-licens til klubbens kasserer på smed.john@gmail.com. - alternativt sende kopi til John Smed, Engvej 21, 5230 Odense M.

Vi har stadigvæk - til stærkt nedsatte priser, "gamle" løbstrøje (også i størrelse L, XL og XXL) liggende, disse må du gerne bruge til træning og motionsløb! 

Kontingent

Med indgangen til april måned vil en række trænere få udleveret en medlemsliste for 2016 med henblik på at sikre, at alle der deltager i træningen også har betalt kontingent – vi ønsker absolut ingen free-riders i Cykling Odense!

Endvidere vil vi sikre at alle der har tegnet DCU-licens gennem Cykling Odense også har betalt sit kontingent.

Medlemsudbytter

Cykling Odense forventer at klubbens medlemmer og forældre stiller sig til rådighed som hjælpere ved klubbens aktiviteter og dermed bidrager til klubbens fortsatte udvikling.

Cykling Odense ønsker at tilgodese de medlemmer og forældre, der bidrager med praktisk hjælp til klubbens arrangementer og udvikling.

Tilskud til træningslejr modregnes direkte i den egenbetaling som der er for lejren og gælder for alle uanset hjælperindsats.

Har man hjulpet til ved forskellige begivenheder får man på nedenstående områder 25% refunderet, hvis man har hjulpet til én gang, har man hjulpet til 2 gange får man 50% refunderet, har man hjulpet til 3 gange får man 75% refunderet og endelig har man hjulpet til 4 gange eller flere får man 100% refunderet.

Lånecykel til landevejen til børn, her refunderes hele beløbet afhængig af hjælperindsats.

Startpenge til såvel motions- som licensløb, her refunderes maksimum 60,- kr. pr. løb man deltager i.

Deltagelse i DM – her refunderes samtlige startpenge.

Cykling Odenses medlemmer erklærer med deres underskrift at de er berettiget til at opnå andel i de pågældende udbytter. Udbetalingen finder sted i kalenderårets 4. kvartal.

Du kan finde det dokument du skal udfylde ved at trykke på dette link.

Husk at vedhæfte kvitteringer.