Der er fællestræning i vinterhalvåret lørdag og søndag kl. 10.00 med mødested ved Odense Cyklebane på Møllemarksvej.

Træningen begynder officielt i november med en varighed på omkring 3 timer med mulighed for at slå en sløjfe og køre længere, hvis man ønsker dette.

Mængden af intervaller stiger progressivt indtil sæsonstart.

 

I sommerhalvåret er der træning tirsdag og torsdag kl. 17.00 med samme mødested. Træningen er mere intensiv end vintertræningen og intervallerne vil i højere grad ligne cykelløb.

Varigheden vil være fra 2½ til 3 timer.

Nærmere detaljer om den enkelte træning findes senest dagen før på Facebook-gruppen Cykling Odense Træning.

Træningens målgruppe er licensryttere i Cykling Odense. Man skal forvente, at træningen indeholder intervaller og andre cykelløbsrelaterede aktiviteter.

Træningen er åben for gæster, men man opfordres til at melde sig ind i klubben, hvis man benytter træningen regelmæssigt

 

Du kan følge træningskalenderen på Facebook ved at trykke her

 

Træningen

For at sikre gode rammer for klubbens landevejstræningen har vi i trænergruppen og i samarbejde med hovedbestyrelsen udarbejdet nedenstående retningsliner for fællestræningen.

 

Kort om træningen

- Rute og program lægges af en træner og formidles via hjemmesiden (senest aftenen før træningen).

- Træningens målgruppe er licensryttere i Cykling Odense. Man skal forvente, at træningen indeholder intervaller og andre cykelløbsrelaterede aktiviteter.

- Træningen er åben for gæster, men man opfordres til at melde sig ind i klubben, hvis man benytter træningen regelmæssigt

- Ryttere på 15 og 16 år kan kun deltage efter en individuel vurdering af trænere. 

- Tidspunkter: Indtil sæsonstart trænes lørdag og søndag kl. 10, efter sæsonstart trænes tirsdag og torsdag kl. 17. Al træning starter fra cykelbanen med mindre andet er meldt ud på hjemmesiden.

Generelle regler

- Man skal køre med hjelm – uden hjelm får man ikke lov at deltage.

- Udvis ansvarlighed og høflighed overfor medtrafikanter, overhold færdselsregler

- Om vinteren køres med lange skærme og dækindlæg.

- Der vil være opsamling ved punkteringer samt efter intervaller og frit løb, dog ikke de sidste 20 km.
Opsamling foregår ved at man vender rundt og kører den modsatte vej indtil man møder sidste mand

- Der bliver almindeligvis ikke ventet på ryttere, som ikke kan følge med.

- Man træner i klubbens tøj og farver

 

Ordensregler.

Når du deltager i fællestræningen, forventes det at du:

- Har orienteret dig om rute og program på klubbens hjemmeside før træningen.

- Er opmærksom og lydhør over for trænerens træningsanvisninger før og under træningen.

- Deltager aktivt i at gennemføre det program som træneren har lagt. Alternative forslag til rute og program er ikke velkomne umiddelbart før træningen, eller under træningen.

- Giver besked til træneren hvis du drejer fra undervejs eller ikke kan deltage i en del af programmet.

 

- Udviser positiv social adfærd og påtager dig et ansvar for at alle (nye som gamle medlemmer) føler sig velkomne under træningen.

- Bidrager til at skabe et godt træningsmiljø i klubben, bl.a. ved at komme med gode ideer og give konstruktiv kritik af træningen (enten direkte til træneren eller via Facebook).