Velkommen til Cykling Odense Håndbogen

 

Cykling Odense Håndbogen er ved indgangen til sæsonen 2023 det nye opslagsværk, hvor vi i bestyrelsen vil gøre det let for vores frivillige, ledere og medlemmer at orientere sig om vores organisation - hvordan Cykling Odense er skruet sammen.

Cykling Odense Håndbogen vil løbende blive opdateret, de ofte stillede spørgsmål vil du i håndbogen kunne finde svar på - kun ved ganske få klik.

De knapt så ofte stillede spørgsmål, kan du også finde svar på i håndbogen. Her kan indholdet måske synes noget omfattende og knapt så relevant for det enkelte medlem af klubben. Alligevel synes vi i bestyrelsen at det skal være synligt for alle, hvad der skal sikre grundlaget for kvalitative beslutninger om klubbens drift.

Cykling Odense Håndbogen er således et dynamisk opslagsværk, som populært sagt aldrig bliver færdigt - et opslagsværk, der løbende bliver tilpasset. 

Håndbogens struktur forventes fuldt indarbejdet inden generalforsamlingen i 2024.

 

Cykling Odense Håndbogens indeks

Vision, mission og værdier
Sådan opleves vores værdier
Strategi og årsplan
Bestyrelse og organisation
Politikker
Målsætninger
Analyser og evalueringer
Funktionsbeskrivelser
Procedurer 
Udvalg

 

Dokumenter, tjeklister og referater
Træner- og samarbejdsaftaler
Vedtægter 
Referater fra generalforsamlinger
Tjeklister og drejebøger for arrangører af events

Version 1Godkendt af bestyrelsen, på bestyrelsesmødet mandag den 24. april 2023