Refusion af udlæg og/eller kørsel i egen bil

Når du har haft udlæg for Cykling Odense udfyldes blanket herfor, dette skal gøres inden for 60 dage for at pengene bliver refunderet!

Blanketten indeholder de nødvendige vejledninger, du kan blot vedhæfte originalfakturaen eller tage et billede af det pågældende bilag og vedhæfte.

Vederlag i h.t. træneraftaler udbetales bagud i november eller december, dog senest den 31.december. Dokumentation for betalt kontingent og tøj vedhæftes, ligesom træneraftale vedhæftes.

For at få blanketten, tryk da her og download den til dit skrivebord og udfyld den, vedhæft dokumentation og fremsend den, gemt som pdf-fil, til den person der er angivet i blanketten.

 

Version 2: Godkendt af bestyrelsen, på bestyrelsesmødet, torsdag den 8. februar 2024

Version 1Godkendt af bestyrelsen, på bestyrelsesmødet, mandag den 2. oktober 2023