Ordenreglement og geartabel

 

Ordensreglement

Geartabel

Færdsel på cykelbanen

 • Ved enhver kørsel på cykelbanen er der en ansvarlig baneinstruktør, hvis anvisninger skal efterkommes.
 • Undladelse heraf kan medføre bortvisning fra hallen.
 • Enhver adgang til/fra inderkredsen foregår via tunellen. Det er strengt forbudt at krydse cykelbanen.
 • Indtagelse af alkohol eller kørsel på banen i påvirket tilstand er streng forbudt.
 • Baneinstruktøren har ret til at nægte at medbragte cykler må anvendes på banen, såfremt disse ikke findes sikkerhedsmæssigt forsvarlige.
 • Kørsel på banen sker på eget ansvar.

Kørsel på banen:

 • Der skal udvises agtpågivenhed ved kørsel til og fra inderkredsen. Atletikudøvere på løbebanen har “for-løbsret”.
 • Brug af headset eller lign. er ikke tilladt under kørsel på banen.
 • Brug af hjelm/handsker er påbudt.
 • Speedometer, kadancemåler, wattmåler og lignende må ikke være monteret på cyklen, så denne kan aflæses under kørsel.

Justering af lånecykler:

 • Ved ønske om at anvende egne pedaler afmonteres evt. eksisterende og egne monteres.
  Dette sker med en 15 mm fastnøgle (bemærk, at pedalen i venstre side af cyklen har venstre gevind – skrues altså af og på modsat)
 • Pedaler skal ikke spændes særlig hårdt. Dette kan medføre skade på materiellet. Efter kørslen påmonteres de oprindelige pedaler igen.
 • Sadelhøjden justeres med en 5 mm unbrakonøgle (bemærk højde maksimum mærket på saddelpinden).
 • Justering af styr og frempind må kun ske i samarbejde med baneinstruktøren.

De respektive klasser har følgende maxgearinger:

U11/U11P

 • Gearing 48-18

U13/U13P

 • Gearing 48-17

U15/U16P

 • Gearing 48-16

U17

 • Gearing 50-15/53-16

Bemærk at ovenstående er gearinger der er sikre.

I DCU regler er der en meter angivelse, som er den helt præcise i meter.